Bereikbaarheid

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 267.118

47,6 %

Baten

€ 35.857

7,4 %

ga terug