Cultuur en Erfgoed

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.451

2,9 %

Baten

€ 30

0,0 %

ga terug