Uiteenzetting financiële positie

Opbouw van het begrotingssaldo

ga terug