Financiën en Bedrijfsvoering

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 74.727

13,3 %

Baten

€ 433.757

89,7 %

ga terug