Ruimte

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 46.138

8,2 %

Baten

€ 9.317

1,9 %

ga terug