Milieu

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 35.636

6,3 %

Baten

€ 2.750

0,6 %

ga terug