Lijst subsidies

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2020

Programma 2 Bereikbaarheid

2.1.2

Stichting CROW: Bijdrage kennisplatform verkeer en Vervoer

€ 185.000

2.1.2

Gemeente Amsterdam: ZuidasDOK

€ 28.600.000

2.1.2

RWS: Busvoorzieningen A1

€ 1.500.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar: Kogendijk/N9

€ 1.500.000

2.1.2

Gemeente Hilversum: OV SAAL Kleine spoorbomen

€ 2.750.000

2.1.2

Gemeente Hilversum: OV SAAL Fietsenstalling

€ 1.000.000

2.1.2

Gemeente Haarlem: Doorfiets route K'land

€ 301.500

2.1.2

Gemeente Velsen: Doorfiets route K'land

€ 463.089

2.1.2

Gemeente Haarlemmmermeer: Doorfiets route Haarlem-Amsterdam

€ 305.300

2.1.2

Gemeente Haarlem: Doorfiets route Haarlem-Amsterdam

€ 108.058

2.1.2

Gemeente Aalsmeer: Ongestoord Logistieke Verbinding

€ 9.928.000

2.1.2

Gemeente Haarlem: Investerings agenda OV

€ 1.718.000

2.1.2

Gemeente Haarlem: Investerings agenda OV

€ 1.169.000

2.1.2

Gemeente Heerhugowaard: Investerings agenda OV

€ 1.080.000

2.1.2

RWS: Investerings agenda OV

€ 1.075.000

2.3.2

Gemeente Haarlem, onderhoud busbaan Schalkwijk 

€ 249.000

2.3.3

Gemeente Den Helder, aanpassingen Boerenverdrietsluis

€ 6.000.000

2.5.1

Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

€ 50.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2020

Programma 3 Water

3.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Markermeerdijken

€ 500.000

3.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aanleg wandel en fietspaden i.k.v. dijkplaatsen en het nemen van inrichtingsmaatregelen voor natuur voor de dijkversterking van Noord-Amsterdam

€ 10.000.000

3.1.3

Provincie Zuid-Holland, procesondersteuning door Infram van de zoetwaterregio West-Nederland

€ 10.000

3.1.3

Provincie Groningen, procesondersteuning door Infram van de zoetwaterregio IJsselmeergebied

€ 3.000

3.1.3

HHNK, regiomanager Zoet zout knooppunt

€ 10.000

3.2.1

Rijkswaterstaat, opknappen en uitbreiden monument Afsluitdijk

€ 1.000.000

3.2.1

HHNK: Aquapunctuurpunt Engewormerburg  

€ 750.000

3.2.1

Gemeente Amsterdam: opstellen zwemwaterprofiel zwemplek Marineterrein

€ 3.000

3.2.1

Gemeente Gooise Meren: vooronderzoek naar twee nieuwe zwemplekken

€ 25.000

3.2.1

Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland): renovatie accommodatie eiland Robinson Crusoe

€ 175.000

3.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, uitvoeringsmiddelen voor aquapunctuurpunt Oudesluis, conform GS-besluit d.d. 4 december 2018

€ 50.000

3.2.1

Gemeente Haarlem: aanleg steigers voor diverse doelgroepen in Leidsevaart

€ 7.500

3.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, procesgeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een verbinding voor pleziervaart met het Groetkanaal, conform GS-besluit d.d. 4 december 2018

 € 50.000

3.2.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur

€ 450.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2020

Programma 4 Milieu

4.1.5

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

€ 99.704

4.1.5

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 17.250

4.1.5

Milieudienst IJmond

€ 91.052

4.1.5

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 312.484

4.1.5

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 43.260

4.2.1

N.V. HVC Alkmaar/ afvang CO2 bij biovergister Middenmeer

€ 794.000

4.2.1

OCAP BV/CO2 vervloeier en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag

€ 3.000.000

4.2.3

Duurzaam Bouwloket/integratie woningadviestool in website energieloket

€ 50.000

4.2.3

Green Home/integratie woningadviestool in website energieloket

€ 50.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2020

Programma 5 Ruimte

5.2.1

Gemeente Alkmaar, verbetering kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid rond het station

€ 200.000

5.2.1

Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 2

€ 2.500.000

5.2.1

Gemeente Heerhugowaard, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten

€ 5.700.000

5.2.1

Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld fase 1

€ 3.000.000

5.2.1

Zaandijk Zaanse Schans, bijdrage aan de doelstelling OV-knooppunten

€ 5.000.000

5.2.2

Vervolg Nieuw West Airport Express

€ 80.000

5.2.2

Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)

€ 112.500

5.3.1

Gemeente Amsterdam/Regionale Detailhandelsvisie Groot Amsterdam

€ 10.000

5.3.1

Gemeente Haarlemmermeer/Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden

€ 10.000

5.3.1

NBTC Holland Marketing/HollandCity strategie

€ 150.000

5.3.1

Port of Den Helder/Paleiskade

€ 550.000

5.3.2

Horizon/Smart Industry Hub

€ 150.000

5.3.2

Gemeente Zaanstad, Regiodeal ZaanIJ

€ 3.000.000

5.3.3

Nova College/Techport Instroom Carrière project

€ 50.000

5.3.3

ROC van Amsterdam Vakschool Technische Installaties/bewustwording en studiekeuze

€ 20.000

5.3.3

Nova College/Smart JIT Maintenance

€ 90.000

5.3.3

ROC De Kop/Offshore-Wind-Maintenance

€ 90.000

5.3.4

Greenport Aalsmeer/programmabureau

€ 150.000

5.3.4

Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.3.4

Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau

€ 165.000

5.3.4

Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.3.4

Greenports Nederland/programma

€ 150.000

5.3.4

Stichting Voedsel Verbindt/Voedsel Verbindt

€ 50.000

5.4.2

Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld

€ 3.000.000

5.4.2

Gemeente Zaanstad, Knooppunt Zaandam

€ 1.000.000

5.4.2

Gemeente Haarlem/ Gebiedsontwikkeling Koepelterrein Versnelling binnenstedelijk bouwen

€ 1.000.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2020

Programma 6 Groen

6.1.1

Groengebied Amstelland; Groene Uitweg Gaasperplas Centraal (GV66)

€ 450.000

6.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NHN23) 6 ha, 3e fase

€ 239.144

6.1.2

Gemeente Schagen; Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16)

€ 247.000

6.1.2

Landschap Noord-Holland; NNN inrichting Zandpolder (NHN17)

€ 700.000

6.1.4

Landschap Noord-Holland; Transitie natte teelten Laag Holland

€ 100.000

6.1.4

Landschap Noord-Holland; CO2-buffer Veenmos

€ 80.000

6.2.1

Natuurmonumenten; Overgangsbeheer Life

€ 255.500

6.2.1

Stichting Natuurcollectief Noord-Holland; Begeleiding kleine natuurbeheerders

€ 35.000

6.2.1

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Correctie Beheervergoeding

€ 35.000

6.2.1

Staatsbosbeheer; Toezicht natuurgebieden

€ 213.000

6.2.1

Landschap Noord-Holland; NNN Inrichting Zandpolder (NHN17)

€ 700.000

6.2.2

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden; Doorontwikkelen Akkerbeheer

€ 45.000

6.2.2

Goois Natuurreservaat

€ 841.460

6.2.2

Nationaal Park Zuid-Kennermerland

€ 121.789

6.2.2

Nationaal Park Duinen van Texel

€ 166.530

6.2.2

Gemeente Haarlemmermeer: Invoering duurzaam watersysteem en aanleg ondiepe plas PARK21

€ 5.697.359

6.2.2

Gemeente Haarlemmermeer; Groen-recreatieve projecten

€ 2.070.000

6.2.2

Stichting Wandelnet; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2020-2022

€ 60.000

6.2.2

Stichting Landelijk Fietsplatform; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2020-2022

€ 60.000

6.2.4

Faunabeheereenheid

€960.000

6.3.2

Landschap Noord-Holland; Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

6.3.2

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken; Boerderij-educatie Laag Holland

€ 80.000

6.3.2

Bureau Promotie Laag Holland

€ 80.000

6.3.3

Merk Fryslân; Vermarkten Wadden Werelderfgoed

€ 610.000

6.3.3

Stichting Sense of place; Project Sense of place

€ 350.000

6.3.3

Stichting Feel The Night; Project Dark Sky Wadden

€ 350.000

6.3.3

Landschapsbeheer Groningen; Terpen- en Wierdenland

€ 350.000

6.3.3

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Koepelkosten Ruim baan voor Vissen

€ 413.000

6.3.3

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Noordkop

€ 138.000

6.3.3

Vogelbescherming Nederland; Wij- en Wadvogels

€ 400.033

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2020

Programma 7 Cultuur & Erfgoed

7.1.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

€ 60.000

7.1.1

Sportservice

€ 120.000

7.2.1

Plein C

€ 250.000

7.2.1

Probiblio

€ 2.384.240

7.3.1

Stichting NMF/Steunpunt M&A

€ 180.865

7.3.1

Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A

€ 279.135

7.3.2

Molenfederatie

€ 15.000

7.3.2

Noord-Hollands Archief

€ 125.000

7.3.3

Museum Kaap Skil/Beheer- en behoudaspecten permanente tentoonstelling Palmhoutwrak

€ 360.000

7.3.3

Stichting Huis van Hilde/publieksfunctie Huis van Hilde

€ 125.000

7.4.1

Staatsbosbeheer/Wierdijk

€ 330.000

7.4.1

ROP Midden West

€ 17.000

7.4.2

Waternet/Fort Spion

€ 330.000

7.4.2

Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam

€ 74.000

7.4.2

Fort Resort Beemster/Restauratie Fort aan de Middenweg

€ 600.000

7.4.2

Gemeente Gooise Meren/Vestingplein Muiden

€ 800.000

7.4.2

Gemeente Gooise Meren/herstructurering parkeerplaatsen, openhouden schootsvelden, verlegging Mariahoeveweg

€ 2.200.000

7.4.2

Stichting Fort van Hoofddorp/Fort bij Hoofddorp

€ 110.000