Water

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 6.601

1,2 %

Baten

€ 1.025

0,2 %

ga terug