Groen

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 91.449

16,3 %

Baten

€ 558

0,1 %

ga terug