Openbaar bestuur

Doelenboom

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 23.467

4,2 %

Baten

€ 119

0,0 %

ga terug