Bronvermelding

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Home/ Startpagina

 Welkom in NH 

 Ruud Karstens 

Samenvatting 

 Dreef nieuwbouw 

 Ruud Karstens 

Financiële begroting in 1 oogopslag

 Cruiseboot 

 Bas Beentjes 

Structureel en reëel evenwicht

 Zeilboot bij de pier 

 Ciska Prijden 

Overzicht financiële ontwikkelingen

 Beeld bij oever 

 Ruud Karstens 

Leeswijzer

 Bibliotheek  

 Merlin Daleman 

Instellingsbesluiten nieuwe reserves

 Kraampje met pompoenen 

 Ruud Karstens 

Programma's

Openbaar bestuur

 Openbaar Bestuur 

 Bas Beentjes 

Bereikbaarheid

 Bouw Ecoduct 

 Provincie Noord-Holland 

2.1

Bas Beentjes

2.2

 Aerovista Luchtfotografie

Water

 Bootje  

 Dirk-Jan van Dijk 

Milieu

 Windmolens 

 Bas Beentjes 

Ruimte

 Nieuwbouw wijk in aanbouw
5.1 Beemster
5.2 IJmuiden nieuw sluis Tata

 Bas Beentjes 
Theo Baart
Theo Baart

Groen

 Vrouw in gras 

 OORigineel, Rogier Redeker 

6.1

Ruud Karstens

Cultuur en Welzijn

 Muiderslot 

 Hanno Lans dronefotografie 

7.2

Iris Georgiades

7.3

Theo Baart

Financiën

 Winkelend publiek 

 Bas Beentjes 

Paragrafen

Inleiding

 Bolder 

 Annoesjka Brohm 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Kajak 

 Provincie Noord-Holland 

Onderhoud kapitaalgoederen

 Wormer 

 Ingrid Kooiker 

Financiëring

 Computer  

 Bas Beentjes 

Bedrijfsvoering

 Provinciehuis 

 Bas Beentjes 

Verbonden partijen

 Pont Noordzeekanaal 

 Martijn Beekman 

Grondbeleid

 Weiland met sneeuw 

 Ruud Karstens 

Paragrafen

 Provinciale weg met auto's 

 Bas Beentjes 

Financiële begroting

Inleiding

 Bolder 

 Annoesjka Brohm 

Meerjarenraming

Openbaar Bestuur

 Openbaar bestuur 

 Bas Beentjes 

Bereikbaar

 Station Amsterdam Sloterdijk 

 Mathijs Wessing 

Water

 Zee en regenboog 

 Bas Beentjes 

Milieu

 Huizen met zonnepanelen 

 Martijn Beekman 

Ruimte

 Vissers 

 Ruud Karstens 

Groen

 Tuinder 

 OORgineel 

Cultuur en Erfgoed

 Zaanse Schans 

 Bas Beentjes 

Financiën

 Wegwerkers 

 Concrete Bouw Fotografie 

Meerjarenraming totaal

 Sluis en Haven informatie punt 

 Bart Homburg 

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

 Sluis en Haven informatie punt 

 Bart Homburg 

Verklaring van aanmerkelijke verschillen

 Sluis en Haven informatie punt 

 Bart Homburg 

Structureel en reëel evenwicht

 Sluis en Haven informatie punt 

 Bart Homburg 

EMU-saldo

 Sluis en Haven informatie punt 

 Bart Homburg 

Uiteenzetting van de financiële positie

Financiële begroting

 Gracht in stad 

 Mathijs Wessing 

Overige financiële overzichten 

Financiële begroting

 Winkelend publiek 

 Bas Beentjes 

Overzicht van lasten en baten 

 Molens 

 Bas Beentjes 

Lijst subsidies

 Ecoduct 

 Annoesja Brohm 

Bijlagen

Bestuur en directie

 Provinciehuis 

 Annoesjka Brohm 

Noord-Holland in feiten en cijfers

 Fietsend door winkelstraat  

 Bas Beentjes 

Waar zijn wij te bereiken

 Ingang Provinciehuis 

 Bas Beentjes 

Lijst met gemeenten

 Wegwijzers 

 Merlin Daleman 

Bronvermelding

 Blikjes 

 Ruud Karstens 

ga terug